Instalace hostingových serverů

 

Je pro vás tradiční hosting málo? Potřebujete hostovat vícero domén - provozovat multihosting? Vyžadujete absolutní kontrolu nad konfigurací serveru?

 

Jste na správném místě! Zabýváme se instalací a konfigurací hostingových serverů.

 

Zajistíme instalaci dedikovaného serveru (fyzického i virtuálního), zahrnující:

  • instalaci a konfiguraci webového serveru s podporou skriptovacího běhové prostředí (běžně PHP)
  • instalaci a konfiguraci databázového serveru
  • instalaci a konfiguraci mailového serveru (SMTP, IMAP a POP3, řízeného z centrální databáze)
  • instalaci a konfiguraci FTP serveru (rovněž řízeného databází)
  • nasazení pomocných skriptů pro snadnou údržbu serveru
  • nasazení webového administračního nástroje pro centrální správu všech hostovaných webů, FTP přístupů, databází a mailboxů
  • nasazení webového klientského administračního prostředí pro správu hostingů samotnými zákazníky

 

Nechte si zřídit vlastní hosting.

Celková cena za nasazení, instalaci a konfiguraci serveru se skládá z pořizovací ceny serveru a ceny 2 600 Kč za instalaci služeb v uvedeném rozsahu v konfiguraci LAMP (Linux, Apache2, MySQL, PHP5 + podpůrné skripty)

 

Dále je možné zajistit migraci stávajících webových aplikací na nově zřízený server. Celková cena se v takovém případě odvíjí od rozsahu požadované práce. Pro konkrétní nabídku nás prosím kontaktujte v sekci "kontakty".